Parafia pw. Św. Józefa - Kołodziejewo 

Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Józefa w Kołodziejewie
 
 HISTORIA KOŚCIOŁA I PARAFII W KOŁODZIEJEWIE

 • Od XIII w. Kołodziejewo należy do parafii w Trlągu.
 • W 1886 Komisja kolonizacyjna w Poznaniu (pruska) wykupywała ziemie z rąk Polaków i osiedlała Niemców. Skolonizowaniu uległa całkowicie wieś Kołodziejewo i Dębina. Powstało w tym czasie 700 nowych gospodarstw niemieckich.
 • W 1890 r w centrum wsi (dzisiaj teren parafii) wzniesiono dla Nehringów dwór i założono ogród. Majątek w ich rękach znajdował się do I wojny światowej.
 • Plebania pochodzi z początku XX w. Mieszkał w niej pastor Kanitz, a od 1916 pastor Reder. W czasie drugiej wojny światowej budynek zajmowała policja niemiecka, a od 1945 władze państwowe przeznaczyły budynek na mieszkania dla polskich nauczycieli.
 • W 1906 Królewska Komisja kolonizacyjna rozpoczęła budowę kościoła ewangelickiego, który został poświęcony 8.10.1908 przez generalnego superintendenta prowincji poznańskiej. Jest to świątynia jednonawowa, wybudowana na planie krzyża greckiego z półkolistym prezbiterium. Zachowały się ławki, ołtarz główny, żyrandol, kinkiety oraz organy.
 • Po pierwszej wojnie światowej wielu niemieckich osadników wyemigrowało do Niemiec.
 • Polscy katolicy nie mogąc pomieścić się w małym kościele w Trlągu staraniem proboszcza uzyskali pozwolenie na odprawianie Mszy św. i nabożeństw w klasie szkolnej w Kołodziejewie. Pierwszą uroczystą Mszę św. odprawił ks. proboszcz Józef Bątkiewicz w niedzielę 11.05.1924 r.
 • 1.06.1925 dekretem ks. kard Edmunda Dalbora Prymasa Polski utworzona została parafia w Kołodziejewie. Należały do niej wioski: Kołodziejewo, Wierzejewice z folwarkami, Augustowo i Boguchwała, Pałuczyna wieś i huby, Dębowo i Sosnówiec (wydzielone z parafii w Trlągu).
 • 1934 został powołany komitet budowy kościoła.
 • 16.03.1939 przekazano notarialnie działkę o pow. 53 arów z częścią budynku mieszkalnego i podwórza w centrum wioski na budowę kościoła. Działka z dniem 23.03.1950 przeszła na Skarb Państwa wraz z zabudowaniami; z wyjątkiem terenu pod figurkę Matki Bożej.
 • W 1939 r. plan nowego kościoła przesłano do zatwierdzenia do Konsystorza Arcybiskupiego w Gnieźnie. Wypalono 120 tyś. cegieł, zebrano piasek, wapno i kamienie na fundament. W czasie okupacji zebrany materiał na budowę kościoła został zabrany przez Niemców.
 • 4.03.1945 władze cywilne przekazały istniejący kościół ewangelicki, parafii rzymskokatolickiej. Ks. proboszcz w czasie uroczystości przekazania kościoła podziękował władzom administracyjnym oraz komendantowi wojsk radzieckich.
 • 10.06.1947 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Poznaniu oddał dla zabezpieczenia parafii rzymskokatolickiej majątek byłej gminy ewangelickiej.
 • 01.11.1947 pierwszy stały proboszcz zamieszkał w pastorówce zajmując dwa pokoje, ze względu na obecnych lokatorów.
 • 1948 zostały przyłączone do parafii wioski: Dębina iJerkowo, a od 1952 wioski: Broniewiczki i Sędowo.
 • 23.12.1951 funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa w Mogilnie oddał strzały z broni palnej do przydrożnego krzyża w Pałuczynie.
 • 07.03.1955 poświęcono obraz św. Józefa, który znajduje się w głównym ołtarzu.
 • W 1963 parafia kupiła stacje Drogi Krzyżowej z kościoła św. Jakuba w Mogilnie.
 • W latach 1974 do 1989 prowadzone były liczne prace remontowe w kościele i porządkowe na terenie parku.
 • 21-22.12.1978 nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
 • 10.08.1981 władze cywilne przekazały parafii w wieczyste użytkowanie pastorówkę z ogrodem.
 • Na mocy ustawy z dnia 17.05.1989 o stosunku Państwa do Kościoła z mocy prawa własnością parafii stały się: kościół wraz z terenem, plebania z ogrodem, cmentarz . Razem 2.60 ha.
 • 9.11.2008 Abp Henryk Muszyński dokonał konsekracji kościoła.


 

Zabytki

 • PARK DWORSKI
 • pomniki przyrody: Dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie MOCARZ i KOŁODZIEJ oraz Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) o nazwie ROSOCHA.
 • drzewostan: daglezje, świerki, buki, lipy, kasztanowce…
 • plebania - pastorówka
 • KOŚCIÓŁ
 • Mechanizm zegarowy firmy C. F. Rochlitz z Berlina Gross-Uhren-Fabrik
 • Dzwon odlany przez Andreasa Hammna Młodszego w Frankenthal z napisem „ku zadowoleniu ludziom”.
 • Organy wykonała firma Paul Voelkner.Bromberg. Jest to instrument 12 głosowy, 2 manuały i pedał (C-d). Wewnątrz znajduje się ok. 700 piszczałek.
 • CMENTARZE
 • cmentarz parafialny. Od dnia 1.12.1945 rozpoczęto grzebanie zmarłych na byłym cmentarzu ewangelickim. Cmentarz został powiększony w 1962 o pow. 0,29 ha.
 • cmentarze ewangelickie: Pałuczyna, Dębowo
 • KRZYŻE I FIGURY
 • Pałuczyna (przestrzelona pasyjka w roku 1951 z broni palnej w rękach prywatnych)
 • Kołodziejewo, Wierzejewice, Dębowo, Dębina


PROBOSZCZOWIE

 • proboszczowie dojeżdżający:
  ks. Józef Bątkiewicz z Trląga
  ks. Zygmunt Janusz ze Strzelec
  ks. Maksymilian Mrugas z Trląga
  ks. Kazimierz Gliński z Trląga
  ks. Szczepan Misiak z Mogilna
  ks. Henryk Wydra z Trląga
 • proboszczowie stali:
  ks. Feliks Gomolewski
  ks. kan Kazimierz Meller
   
  ks. Jan Woźniak
  ks. Krzysztof Kinowski
  ks. Adam Walendowski
     
01.06.1925 - 06.05.1933
00.05.1933 - 00.04.1934
00.04.1934 - 01.10.1945
01.10.1945 - 15.09.1946
15.09.1946 - 01.03.1947
01.03.1947 - 15.11.1947
 
15.11.1947 - 01.07.1958
01.07.1958 - 17.11.1999
(41 lat pracował w parafii)
10.12.1999 - 01.07.2016
02.07.2016 - 10.07.2018
20.08.2018

Liczba wizytujących tą stronę: 3348


 
  Strona główna    Patron    Aktualności    Nabożeństwa    Duszpasterstwo    Cmentarz    Historia    Park    Modlitwy i pieśni