Parafia pw. Św. Józefa - Kołodziejewo 

Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Józefa w Kołodziejewie
 
 preHistoria

Dawno, dawno temu, czyli w średniowieczu, miejscowość nazywała się Colodzeyewo i była posiadłością ziemian z Trląga.1
Kilka wieków później, Euzebiusz Wincenty Kosmowski herbu Kościesza kupił Kołodziejewo w 1768 r. i był tam dziedzicem 1776 - 1781.2
We wrześniu 1804 r. Norbert Zieliński - szlachcic herbu Świńka (ojciec Gustawa - poety z Markowic) i Ignacy Sumiński nabyli - między innymi - Kołodziejewo od szambelana Wincentego Kosmowskiego herbu Kościesza.3
Dobra rycerskie Kołodziejewo w powiecie mogilnickiem nazwano Altraden.4
Obecny kościół parafialny był pierwotnie kościołem ewangelickim zbudowanym w 1908 r. w Altraden. Po odzyskaniu przez Rzeczypospolitą niepodległości, lokalna społeczność powiększała się niemrawo o kolejnych katolików, a ewangelicy (w większości naród zaborczy) miał się dobrze, i to do tego stopnia, że od 1 maja 1919 r. powiększyło się grono dzieci uczęszczających do szkoły protestanckiej w Kołodziejewie, a to na skutek likwidacji takiej szkoły w Dębowie.5
W 1920 r. została zmieniona (przywrócona) nazwa miejscowości z Altraden na Kołodziejewo na podstawie dekretu ministerialnego z dnia 26 marca 1920 r.6

  Przypisy:
    1. Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski T.1 A-Ł z mapą, 1921
    2. Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk): K
    3. Piast, nr 17 z dnia 28 kwietnia 1935 r.
    4. Dziennik Kujawski nr 32 z dnia 8 listopada 1893.
    5. Urzędowa Gazeta Szkolna No 10. z 25 maja 1919 r.
    6. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej nr 22 z 14 maja 1920 r. poz. 197

 

Historia

Parafia została utworzona 1 czerwca 1925 r. na podstawie dekretu Edmunda Kardynała Dalbora z dnia 17 kwietnia 1925 r. (Miesięcznik Kościelny nr 6, poz. 66 z dnia 1 czerwca 1925 r.). W zastępstwie dekret ten podpisał biskup Łukomski i ks. Lewandowski.
Zgodę następczą wydał w tej sprawie wojewoda w dniu 11 maja 1925 r., a w jego zastępstwie podpisał ją Nikodemowicz.
Terytorialnie parafia została utworzona z części wsi należących do parafii w Trlągu.
Pierwotnie parafia nie posiadała świątyni i korzystała z pomieszczenia w lokalnej szkole.
Ówczesny proboszcz musiał sobie sam szukać mieszkania, bo Kuria mu takowego w dekrecie nie zapewniła.
Nowa parafia otrzymała na potrzeby proboszcza 30 ha ziemi, a na potrzeby służby kościelnej 20 ha. Wszystko to z gruntów parafii w Trlągu.
W 1931 Kołodziejewo należało do Dekanatu Żnińskiego.
 

Dziennik Bydgoski, nr 223 z 28 września 1933 r.

O budowę kościoła w Kołodziejewie.
    We wsi Kołodziejewo oddalonej 9 km od Mogilna postanowili mieszkańcy wybudować kościół i to było tematem ostatniego zebrania rady gminnej. Ponieważ władza arcypasterska zażądała propozycji co do miejsca pod budowę, uchwalili członkowie rady rolę gminną oddać pod mury kościoła, czemu sprzeciwił się miejscowy sołtys p. Lachowicz Józef i oświadczył, że nie zezwala na budowę kościoła na roli gminnej i postara się że czasokres wyznaczony przez władzę biskupią upłynie, tak że kościoła w Kołodziejewie wogóle nie będzie. Poczem rozgniewany na protest reszty członków, pogasił światła i wyprosił radę z swego mieszkania tak że zebranie nie zostało zakończone. Sprawozdanie z zajścia z wnioskiem o interwencję skierowano do wydziału powiatowego w Mogilnie.
 
 


Liczba wizytujących tą stronę: 803


 
  Strona główna    Patron    Aktualności    Nabożeństwa    Duszpasterstwo    Cmentarz    Historia    Park    Modlitwy i pieśni